Czy trzeba mieć jakieś predyspozycje lub doświadczenie by rozpocząć kurs motorowodny?

Kurs motorowodny przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 14 rok życia i jest to jedyny wymóg jaki trzeba spełnić aby przystąpić do egzaminu. Nie trzeba posiadać specjalnych predyspozycji ani jakiegokolwiek doświadczenia. Instruktor zapewni profesjonalne szkolenie do czasu aż sam uzna, że uczestnik szkolenia opanował w pełni założenia programowe kursu.

Kto zwykle w takich kursach uczestniczy?

Kurs motorowodny w prezencieW tego typu szkoleniach uczestniczą ludzie w różnym wieku. Zarówno mężczyźni jak i kobiety doskonale odnajdują się na motorówce, tak samo nie ma żądnej górnej granicy jeśli chodzi o wiek.

Czego można się nauczyć podczas kursu?

Podczas kursu uczymy się prowadzić jacht motorowy o mocy silnika 50 KM, którym musimy wykonać określone manewry, weryfikowane w trakcie egzaminu. Jest to nauka podchodzenia i odchodzenia od pomostu w porcie a także umiejętność podejścia do człowieka, który wypadł za burtę. Oczywiście na szkoleniu jest to najczęściej koło ratunkowe. W rzeczywistości nauczysz się manewrowania szybką łodzią motorową od A do Z. Zawracanie, wyprzedzanie, jazda w ślizgu itp. Dodatkowo realizujemy zajęcia teoretyczne w formie seminarium.

Co daje ukończenie takiego kursu?

Ukończenie kursu, daje przede wszystkim profesjonalne przeszkolenie z zakresu obsługi, prowadzenia i manewrowania motorówką. Każdy pływa do opanowania umiejętności tak więc nie ma możliwości, że ktoś się czegoś nie nauczy. Po kursie uczestnik podchodzi do egzaminu państwowego, który zdaje na tej samej łodzi i w tym samy miejscu gdzie się szkolił. Po otrzymaniu uprawnień sternika motorowodnego, może prowadzić samodzielnie motorówkę bez ograniczeń po wodach śródlądowych a także po wodach morskich do 12m długości kadłuba w strefie 2 mil morskich od brzegu w porze dziennej.

Jaka jest największa trudność w ukończeniu kursu sternika?

Uzyskanie stopnia sternika motorowodnego nie sprawia wiele trudności jeżeli podejdziemy do tego poważnie i rzetelnie. Na początku kursanci mają największy problem z opanowaniem komend, którymi posługują się podczas nauki manewrowania. Natomiast połączenie praktyki z teorią pod okiem instruktora bardzo szybko niweluje ten problem.

 

---

Podobne tematy: