Praca zespołowa

Jak pokazują przeprowadzone badania, większość pracodawców przy zatrudnianiu nowych osób kładzie nacisk na umiejętność współpracy w zespole. Jest to jedna z kluczowych kompetencji interpersonalnych, która jest stawiana jako wymóg przed kandydatami bez względu na specyfikę stanowiska, na które aplikują. Dzieje się tak z kilku powodów.
Po pierwsze, firmy już dawno odkryły korzyści z zadbania o partnerskie relacje w przeciwieństwie do atmosfery rywalizacji. Wpływają one zarówno na pewność siebie, poziom zaangażowania, jak i na poczucie jedności pracownika z grupą współpracowników.
Kolejnym ważnym aspektem jest kwestia osiągania celów biznesowych, która okazuje się być o wiele efektywniejsza i szybsza w perspektywie pracy zespołowej. Istotne jest również to, że umiejętność odnalezienia się w grupie wymaga szeregu cech osobowościowych i umiejętności miękkich takich jak: komunikatywność, otwartość, radzenie sobie ze stresem, umiejętność rozwiązywania konfliktów i przyjęcia perspektywy drugiej osoby. Pracując w zespole, pracownicy wzajemnie się motywują i wspierają, co jest nieocenionym zasobem w sytuacjach kryzysowych.

W 2015 roku firma Google zmierzyła się z problemem niezadowolenia pracowników, pomimo inwestowania środków w dodatkowe korzyści pozapłacowe (takie jak masaże czy darmowe lunche). Dwuletnia analiza wykazała, że efektywność pracy zespołowej zależała przede wszystkim od 5 czynników:
● Poczucia bezpieczeństwa w grupie, które było zbudowane na otwartości i zaufaniu.
● Przejrzystości struktury czyli jasnego podziału ról i zidentyfikowania konkretnych celów.
Poziomu zaangażowania poszczególnych członków zespołu w podejmowane zadania.
● Wsparcia i poczucia niezawodności opartym na przekonaniu, że każdy członek zespołu może polegać na pozostałych w przypadku napotkania jakichkolwiek trudności.
● Wpływie wykonywanego zadania czyli przekonania zespołu o tym, że ich wspólna praca jest istotna i doprowadzi do efektywnych zmian.

Integracja pracowników

Wyobraź sobie, że stoisz przed trudnym zadaniem do wykonania i masz poczucie, że to wyzwanie przerasta Twoje możliwości. Jak sądzisz - kiedy jest większe prawdopodobieństwo, że uda Ci się je zrealizować: w sytuacji, gdy Twoje relacje ze współpracownikami sprawiają, że nie wahasz się zadawać dodatkowych pytań czy poprosić ich o pomoc czy w sytuacji, gdy wasze relacje sprowadzają się do codziennego “Cześć”?
Coraz częściej zdarza się, że w ogłoszeniach o pracę możemy spotkać się z informacją, że w danym miejscu pracy panuje partnerska atmosfera. Dzieje się tak dlatego, że większość z pracowników angażuje się w relacje z kolegami, siedzącymi przy sąsiednich biurkach, nie tylko na stopie zawodowej, ale także prywatnej. Dobra atmosfera w pracy jest niewątpliwie gwarantem wzrostu efektywności pracowników. Sprawia, że przychodzą z pozytywnym nastawieniem, a powierzane im obowiązki wykonują z większą przyjemnością. Ważne jest dla nich także zacieśnianie więzi w zespole. Świetną okazją ku temu są wydarzenia integracyjne, którym towarzyszy nieformalna atmosfera i możliwość wzajemnego poznania się w różnorodnych sytuacjach.

Formy integracji zespołu

Dobór odpowiedniej formy integracji powinien odpowiadać na potrzeby wewnętrzne zespołu i być związany z preferowanymi przez poszczególnych pracowników formami spędzania wolnego czasu.
Przykładowo, jeśli wiemy, że nasi pracownicy są otwarci na poznawanie nowych doświadczeń, dobrym pomysłem może okazać się połączenie wyjścia do restauracji z dodatkową atrakcją w postaci lotu paralotnią lub wspólnej wyprawy quadami. Takiej formie integracji zawsze towarzyszą intensywne emocje, które zagwarantują, że zostanie ona na długo w pamięci naszych pracowników. Jeżeli nie jesteśmy pewni tego, jaki rodzaj przygody będzie wydawał się naszemu zespołowi najbardziej atrakcyjny, możemy pozwolić na to, aby samodzielnie podjęli decyzję, podarowując im prezent z możliwością wyboru.
W sytuacji, gdy zależy nam na zadbaniu o relacje wewnątrz zespołu i zapewnieniu pracownikom możliwości rozmów w nieoficjalnej odsłonie, ciekawym rozwiązaniem może okazać się kolacja degustacyjna.

Dbałość o dobrą komunikację

Jak mówił niemiecki filozof, Hans Georg Gadamer: „Kto mówi językiem niezrozumiałym dla nikogo poza nim, nie mówi w ogóle. Mówić, to mówić do kogoś”. Niewątpliwie, jest to aspekt, który bezpośrednio przekłada się na uzyskiwane wyniki. Jeśli komunikacja jest jasna, klarowna i opiera się na wzajemnym szacunku, wówczas proces przekazywania określonych poleceń czy planowanie przyszłych zadań staje się o wiele krótszy.
Dodatkowo, dobra komunikacja to podstawa budowania relacji zarówno między pracownikami, jak i na osi pracownik - pracodawca. Informacje zwrotne, bez względu na to czy są pozytywne czy negatywne, dają możliwość przyjrzenia się wykonywanym obowiązkom z nowej perspektywy i ewentualnej poprawy. Dzięki nim osoby zatrudnione w firmie wiedzą czy sposób, w jaki wykonują swoje obowiązki jest prawidłowy, a jeśli tak nie jest - mają świadomość nad czym powinny popracować i w jaki sposób. Przy wyrażaniu krytyki warto pamiętać o tym, aby robić to w wyważony, przemyślany i konstruktywny sposób. Odradza się tutaj stosowanie ogólnikowych stwierdzeń czy krytykę danej osoby. O wiele efektywniejsze jest skupienie się na wyjaśnieniach konsekwencji, które płyną z zachowania, podlegającego krytyce oraz wspólnego znalezienia rozwiązania.
Niezwykle istotne jest również stosowanie pozytywnych wzmocnień słownych czyli docenianie pracownika poprzez bezpośrednie wyrażanie swojego uznania, który dzięki temu poczuje się zachęcony do podejmowania nowych wyzwań czy poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. Codzienne rozmowy pracodawcy czy bezpośrednich przełożonych z pracownikami dają poczucie indywidualnego traktowania i pozwalają na szybkie reagowanie na ich potrzeby. Wpływają na wzrost ich zaangażowania i lojalności oraz na poczucie, że mają na kogo liczyć w trudnych sytuacjach. Niestety, bez tego elementu żadne inne metody motywowania pracowników i zespołu nie okażą skuteczne.

O czym jeszcze warto pamiętać?

Bez względu na to, na jaką metodę motywowania pracowników w ostateczności się zdecydujesz, warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach, które powinny być ich fundamentem:

1.    Pamiętaj o tym, że sam system motywowania powinien uwzględniać nagradzanie efektów zaangażowania pracowników. Zadbaj o to, aby uzależnić wielkość i atrakcyjność nagrody od stawianych przed nimi wymagań oraz osiąganych efektów. Jej proporcjonalność jest niezwykle istotna.  
2.    Sposoby motywowania pracowników powinny być zróżnicowane, dostosowane do stawianych przed nimi oczekiwań.
3.    Najlepsze efekty przynosi pozytywna motywacja, która wyzwala w pracownikach zdrową rywalizację i chęć bycia docenionym za ponadprzeciętne osiągnięcia.
4.    Modyfikuj narzędzia motywacyjne w czasie, dostosowując je do potrzeb i oczekiwań Twoich pracowników.
5.    Pamiętaj o tym, że czas pomiędzy osiągnięciem pracownika, a otrzymaniem przez niego pochwały nie może być zbyt długi, ponieważ w takiej sytuacji nagroda traci swoją moc motywacyjną.

---

Sprawdź również: