Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość: motywowanie pracowników może okazać się prostsze niż myślisz! Zacznijmy jednak od przyjrzenia się temu, dlaczego w ogóle warto inwestować swój czas i energię na motywowanie pracowników.

Motywowanie pracowników - dlaczego warto?

Wydawałoby się, że istotność kwestii motywowania pracowników jest niepodważalna, jednak wiele osób wydaje się nie zaprzątać sobie głowy tym tematem. Z tego względu, warto zastanowić się czy i dlaczego warto podejmować działania z zakresu wzmacniania motywacji i zadowolenia zespołu. Powodów jest co najmniej kilkanaście, jednak skupmy się na tych, które są kluczowe - zarówno dla dalszych losów samego zespołu, jak i całej firmy.

Po pierwsze, zmotywowany pracownik nie myśli o odejściu i zmianie pracy. Rotacja jest coraz powszechniejszym problemem, bez względu na branżę czy długość istnienia firmy na rynku. Jak podają niektóre publikacje, odejście pracownika kosztuje pracodawcę przeciętnie 60-200% jego rocznej pensji. Koszt ten uwzględnia zarówno przeprowadzenie nowej rekrutacji, jak i przeszkolenie jego następcy. Zależy on głównie od stażu pracy, rodzaju pełnionych obowiązków i doświadczenia.

Po drugie, wysoka motywacja sprzyja poziomowi zaangażowania pracownika i jego produktywności. Z większą ochotą wypełnia on wówczas swoje zobowiązania zawodowe, utożsamiając się z podejmowanymi działaniami i miejscem, w którym spędza połowę swojego dnia. Skutkuje to też sumiennością, dokładnością pracy, a co za tym idzie - mniejszą ilością popełnianych błędów i niedociągnięć. Jest to tym istotniejsze, w przypadku gdy zależy nam na zmniejszeniu liczby reklamacji czy zwrotów.

Kolejny istotnym aspektem motywowania pracowników jest fakt, że ich zaangażowanie przekłada się na szereg czynników, mających wpływ na dalsze losy firmy. Można do nich zaliczyć między innymi: lepszą atmosferę w zespole, chęć poszukiwania lepszych rozwiązań i ulepszeń w funkcjonowaniu przedsięwzięcia czy większą skłonność do podejmowania się obowiązków, wykraczających poza listę codziennych i rutynowych.

Podsumowując - bezpośrednią konsekwencją zadbania o utrzymanie wysokiej motywacji zespołu, jest wzrost wydajności, który przekłada się na rozwój firmy i lepszą realizację jej celów biznesowych.

Co motywuje pracowników?

Wydawałoby się, że odpowiedź jest prosta: pieniądze. Jednakże, gdyby była ona tak prosta to problem poszukiwania rozwiązań motywowania pracowników nie byłby aż tak powszechny. Co prawda, kwestie finansowe są ważne, ale nie najważniejsze.

Jedną ze słynniejszych teorii motywacji jest dwuczynnikowa teoria Herzberga. Badacz podzielił w niej czynniki wpływające na naszą motywację na dwie osobne grupy: czynniki podstawowe (tzw. czynniki higieny) i czynniki wyższego rzędu (tzw. czynniki motywacyjne).

Czynniki higieny to przede wszystkim:

  • wysokość wynagrodzenia,

  • relacje z innymi pracownikami,

  • relacje z przełożonym,

  • wpływ pracy na życie osobiste.

Natomiast do czynników motywacyjnych zaliczył m.in.:

  • dbanie o rozwój pracownika (na przykład poprzez finansowanie wydarzeń kulturalnych takich jak wyjście do opery czy teatru),

  • kreatywna i ciekawa praca,

  • uznanie i bycie docenianym przez przełożonych np. poprzez nagrody dla pracowników czy premie,

  • poczucie odpowiedzialności za powierzone obowiązki.

Co ciekawe, wykazał też w przeprowadzonych badaniach, że wysokość pensji znajduje się dopiero na szóstym miejscu wśród czynników skłaniających pracowników do wyboru określonego miejsca pracy. Czynniki motywacyjne, takie jak brak monotonii w pracy czy bycie docenianym, znalazły się na o wiele wyższych pozycjach.

Inne badania nad motywacją pracowników również potwierdzają liczne ograniczenia pod względem wpływu nagród pieniężnych na efektywność zespołu. O wiele częściej w kontekście budowania zaangażowania pracowników wskazuje się chociażby na samo wyrażanie uznania.

Sposoby motywowania pracowników

Przejdźmy zatem do konkretów i przyjrzyjmy się samym metodom motywowania pracowników. Jeżeli zastanawiasz się jak możesz stworzyć w swojej pracy środowisko sprzyjające budowaniu pozytywnych relacji i atmosfery produktywności oraz nad tym, jak możesz efektywnie wpłynąć na motywację pracowników, znajdziesz w tej części kilka praktycznych wskazówek, które pozwolą Ci osiągnąć te cele. Poniżej, przygotowaliśmy dla Ciebie listę kluczowych sposobów motywowania pracowników, które warto uwzględnić w codziennym życiu firmy.

Dbałość o potrzeby pracownika

Zacznijmy od podstaw i posłużmy się piramidą potrzeb Maslowa w kontekście pracy.  Do potrzeb podstawowych należą te, które znajdują się na samym dole, zwane “fizjologicznymi”. Dla pracownika są to kwestie takie jak, przykładowo, wygodne stanowisko pracy i dysponowanie komfortowymi narzędziami do wykonywania swoich obowiązków zawodowych. Dodatkowo, ważny jest również czas na odpoczynek (na przykład w postaci przerwy), zaplecze sanitarne w miejscu pracy (kuchnia, łazienka) i wynagrodzenie, które pozwala im na pokrycie comiesięcznych zobowiązań. Potrzeby bezpieczeństwa są powiązane ze stabilizacją finansową, przewidywalnością i ogólnym poczuciem stabilności pracy. Natomiast potrzeby wyższego rzędu dotyczą relacji i atmosfery w miejscu pracy (potrzeba przynależności), bycia dostrzeżonym i docenionym za podejmowane starania (potrzeba uznania) i dotyczą ogólnej możliwości samorozwoju poprzez pogłębianie kompetencji (potrzeba samorealizacji). Pracodawca, który zna swoich pracowników i troszczy się o ich komfort na wielu płaszczyznach, jednocześnie daje im sygnał, że ich potrzeby są istotne oraz, że oni sami  są dla niego ważni i wartościowi.

Budowanie atmosfery zaufania

Budowanie relacji pomiędzy pracownikami a przełożonymi to kluczowa sprawa z perspektywy motywacji. Relacja ta, jak każda inna, powinna opierać się na wzajemnym zaufaniu. Zaufanie to może przejawiać się w różnoraki sposób. Jednym z przykładów jest chociażby delegowanie zadań i powierzanie odpowiedzialności poprzez stawianie przed pracownikami wyzwań, wymagających od nich kreatywności i dążących do rozwoju ich umiejętności. Pracownik, który czuje, że ma realny wpływ na losy firmy, jest bardziej skłonny do związania się z miejscem pracy, a co za tym idzie - wzrasta jego ogólny poziom zaangażowania. Wiele firm stosuje też politykę “otwartych drzwi”, która sprawia, że zatrudnione osoby wiedzą, że w każdej sytuacji mogą liczyć na wsparcie ze strony przełożonych - bez względu na specyfikę problemu.

Przejrzystość celów

Opracowanie szczegółowego planu działania i podział obowiązków jest równie ważny jak forma i efektywność przekazania go pracownikom. Jeżeli po wyjściu ze spotkania nie towarzyszy im poczucie klarowności i przejrzystości odnośnie celów czy efektów podejmowanych działań, ich poziom utożsamiania się z nimi będzie niewielki. Jak łatwo się domyślić, spadnie również ich efektywność. Cenniejsze będzie dokładne przeanalizowanie obranej strategii i rozwianie wszelkich wątpliwości, a także monitorowanie postępów pracy i zachęcanie do zadawania pytań. Takie podejście, wsparte jasną komunikacją oczekiwań i tego, co pracownik musi zrobić, aby efekty jego pracy zostały ocenione jako bardzo dobre, warto wzmocnić wizją jubileuszowej nagrody pracowniczej. Gratyfikacja za osiąganie celów jest jednym z najczęściej stosowanych działań motywacyjnych, która nie tylko motywuje pojedyncze jednostki, ale i cały zespół.

 

W następnym artykule o tym, jak motywować pracowników odnajdziesz kolejne praktyczne wskazówki, które pomogą Ci uporać się z tym złożonym zagadnieniem.

 ---

Sprawdź również: